Per la República catalana independent, anem units!

El gran moviment per la llibertat de Catalunya que aquests darrers cinc anys s’ha format i ha crescut com una bola de neu no és fruit de cap designi d’unes elits controladores del poder polític o econòmic, sinó que ha estat el resultat de la mobilització sense precedents d’una part molt considerable del poble català. […]

Per una escola lliure en un país lliure

La Sectorial d’Educació de l’ANC, Manifestem: El model d’escola que hem anat construint durant els darrers 35 anys ha demostrat abastament la seva eficàcia i ha estat una peça clau a l’hora de cohesionar la nostra societat. El català ha de seguir i seguirà sent la llengua vehicular de l’escola. El nostre Parlament és l’únic […]

Manifest d’advocats i advocades per la independència de Catalunya

Nosaltres, advocats i advocades dels col·legis catalans, fem una crida a la societat catalana a participar el proper dia 9 de novembre, a expressar-se democràticament malgrat les pressions fetes des del Govern de l’Estat i des dels òrgans constitucionals. Reafirmem el dret del poble de Catalunya com a comunitat nacional a expressar-se i decidir el […]

Construir casa nostra

Des de Mallorca observam amb una mescla d’enveja sana i de passar pena el procés cap a la Independència del Principat de Catalunya. Un procés nascut de la consciència de voler esdevenir un poble lliure. Un procés exemplar en la seva execució en forma de massiva mobilització ciutadana , creativa i pacífica i que s’ha […]

Deixin votar als catalans

Una gran majoria de catalans han expressat repetidament i de diverses maneres el desig d’exercir el dret democràtic a votar sobre el seu futur polític. Aquesta exigència ferma de votar es el resultat d’una llarga sèrie de desavinences entre els governs de Catalunya i d’Espanya sobre el grau d’autonomia cultural, política i financera de què […]

Una crida dels arquitectes catalans als ciutadans de Catalunya

Els sotasignats, arquitectes de diferents generacions i de diferents procedències, de diferents maneres de projectar edificis i ciutats, compartim la voluntat de poder decidir com ha de ser el país en el que volem viure, i volem fer una crida a la societat catalana a votar el proper 9 de novembre malgrat totes les limitacions. […]

Crida a construir una candidatura unitària per la ruptura constituent

Estem vivint temps de canvis històrics on la gent, les persones anònimes, hem esdevingut les veritables protagonistes de tot un procés per la democratització de les institucions, el trencament amb el règim econòmic, polític, cultural i patriarcal dominant, i la defensa del dret a l’autodeterminació del poble català. Des de l’ocupació de les places del […]

Associació d’Escriptors en Llengua Catalana

Ens dediquem a escriure. Parlem del món amb versos, contes, obres de teatre, novel·les, guions, articles, assaigs i amb altres textos. Més enllà d’aquesta dedicació, que ens uneix, cadascú de nosaltres té els seus gustos, les seves preferències polítiques i una opinió sobre el país que és del tot personal. De vegades, n’hi ha que […]