Una crida dels arquitectes catalans als ciutadans de Catalunya

Els sotasignats, arquitectes de diferents generacions i de diferents procedències, de diferents maneres de projectar edificis i ciutats, compartim la voluntat de poder decidir com ha de ser el país en el que volem viure, i volem fer una crida a la societat catalana a votar el proper 9 de novembre malgrat totes les limitacions.

Volem poder decidir plenament les polítiques d’habitatge i d’equipaments, l’assignació de recursos per infraestructures, les estratègies energètiques o de comunicacions de Catalunya, com elements clau per a la impulsió del país cap a un futur més equilibrat, a partir de l’excel·lència en el disseny i de la cohesió territorial, urbana i social.

I és per això que recolzem aquesta iniciativa que permet expressar la voluntat popular democràticament i demostrar al món la nostra determinació a projectar i construir un nou país al servei dels seus ciutadans.

Font: https://arquitectes9n.wordpress.com/