Manifest de suport a la consulta del 9N de les entitats vilanovines

A l’edat mitjana, els homes i dones de la Geltrú vivien sota el jou del senyor feudal. Segons la llegenda, la fundació de Vilanova es va produir quan una parella geltrunenca va decidir no obeir una llei injusta, el dret de cuixa, per la qual totes les dones de la Geltrú, abans de casar-se, havien de passar una nit amb el senyor feudal. La jove parella va decidir fugir de la Geltrú i crear una nova població més enllà del torrent de la Pastera, fundant així, Vilanova.

Òbviament, això és només una llegenda, però il·lustra una forma de procedir: quan una llei no és justa, la nostra obligació com a ciutadans, és mostrar el nostre desacord. El sufragi universal, la jornada laboral de vuit hores o l’eliminació del servei militar obligatori són tres exemples de conquestes aconseguides gràcies a la lluita de gent que en el seu moment van considerar que aquella situació, tot i ser emparada per unes lleis, era injusta.

Les multitudinàries mobilitzacions dels darrers anys a Catalunya, i l’organització de les Consultes populars sobre la Independència entre el 2009 i el 2011 a la majoria de municipis del país, també a Vilanova i la Geltrú, han deixat clar que hi ha un gran suport de la ciutadania al fet de poder decidir col·lectivament el futur del país i d’exercir el dret a l’autodeterminació. Davant d’això, trobem un Estat immobilista que ens nega sistemàticament la possibilitat de decidir democràticament el nostre futur com a poble.

Els membres de les entitats que signem aquest manifest no entenem com, en ple segle XXI, en nom de la llei, d’una sacralitzada Constitució feta l’any 1978 sota l’espessa polseguera del franquisme, se’ns digui que votar és il·legal. Com pot ser que un estat que es fa dir democràtic negui la possibilitat d’expressar-se mitjançant les urnes als seus ciutadans?

Tenim molt clar que la consulta és l’única manera d’expressar i de conèixer de forma democràtica i directa quina és la voluntat popular respecte el nostre futur col·lectiu. Votar és l’única via per donar sortida al debat polític que vivim a Catalunya.

Un debat que es concreta el 9N, novembre, amb l’acte més democràtic del món: VOTAR.

I VOLEM VOTAR. PER AIXÒ US DEMANEM A TOTHOM, QUE EL DIUMENGE 9 DE
NOVEMBRE ANEU/ANEM A VOTAR, COM A EXPRESSIÓ DE LA NOSTRA VOLUNTAT

I a més demanem als nostres representats polítics i a les nostres institucions, locals i nacionals, que:

  1. Que obeeixin la voluntat popular i consultin a la població de Catalunya sobre el futur polític del país i
    que garanteixin que tots els ciutadans puguin exercir el seu dret a vot.
  2. Que no reculin davant les amenaces i prohibicions de l’Estat, i que prenguin les decisions que calguin
    per tal de votar
  3. Que, un cop realitzada la consulta, siguin lleials amb els resultats i que si calgués iniciïn d’immediat
    tots els processos necessaris per materialitzar el seu resultat.

A canvi, els membres de les entitats signants del manifest ens comprometem a donar suport a les institucions per tal que aquestes organitzin, tan sí com no, la consulta. A més, assumim el compromís de col·laborar, mobilitzar i ajudar a reforçar les infraestructures necessàries per a la realització efectiva de la consulta del 9 de novembre. Donarem suport a totes aquelles mesures necessàries enfocades a què el poble de Catalunya pugui expressar la seva voluntat sobre el futur polític del seu país.

El 9 de novembre a Vilanova i la Geltrú votarem!

Font: http://vngperlaindependencia.cat/