Manifest sobre la Independència dels treballadors de l’administració pública espanyola a Catalunya

Una nova Administració pública per a un nou estat d’Europa

Els sotasignats, d’acord amb la Comissió de Treballadors de l’Administració Espanyola a Catalunya per la Independència (TAECxI), integrada en la Sectorial d’Administració Pública de l’ANC, volem expressar el següent:

La nova Administració catalana assumirà les competències que ara exerceix de manera exclusiva o compartida l’Estat espanyol. L’experiència, els coneixements i les habilitats dels treballadors de l’Administració estatal que tenen confiades actualment aquestes competències han de ser valorats de manera convenient, perquè comporten un punt de partida molt valuós en el desenvolupament de la nova Administració, l’objectiu de la qual ha de ser oferir un servei eficient a la nostra ciutadania.

Constatem que en els països europeus que en temps recents han assolit la independència no s’hi ha creat cap conflicte quan s’ha fet el traspàs de competènciesa la nova estructura de la funció pública.

Per tant, considerem que el personal de l’Administració espanyola a Catalunya, en acceptar la nova nacionalitat catalana i atenir-se als usos establerts sobre la llengua pròpia de l’Estat català, ha de poder formar part de la nova Administració pública catalana, a l’empara del nou ordenament jurídic, mantenint el grup de titulació que tingui, el grau personal assolit i l’antiguitat acreditada dins l’Administració.

Pel que fa a les persones que no vulguin formar part de l’estructura de la funció pública catalana, es negociaran amb l’Estat espanyol els mecanismes perquè es puguin incorporar a altres llocs de treball de l’Administració espanyola, incloent-hi els organismes que l’Administració esmentada mantingui, si és el cas, a Catalunya.

Font: http://administracioxindependencia.cat