Manifest Insubmisos de Catalunya Diu Prou

-Del Pacte fiscal a la Hisenda pròpia i altres “comptes” per no dormir-

Els insubmisos fiscal a l’estat espanyol, integrats a Catalunya Diu Prou, una plataforma de base social que també aplega altres moviments d’insubmissió, no amagant darrera cap sigla política, i sense cap ànim de crear un projecte polític que pugui posar en dubte les veritables intencions de la nostra acció declarem:

Com a ciutadans catalans vam realitzar els dies 12 d’abril (IVA) i 22 de juny (renda), un acte de sobirania pagant a Catalunya els nostres impostos. Vàrem realitzar aquesta acció per demostrar que fins i tot en un estat de dubtós dret, com és el Regne d’Espanya, hi ha un ordenament jurídic que permet que un ciutadà exerceixi el seu dret a decidir, i nosaltres vam decidir pagar a Catalunya.

Dins el marc jurídic vigent hem demostrat que és possible fer efectives les nostres obligacions fiscals a Catalunya, i per Catalunya, és a dir que d’acord amb el que demostren que adjuntem en aquest manifest, la hisenda pròpia és una realitat de facto i de iure, en tant que tots els contribuents catalans podem liquidar les nostres taxes a l’Agencia Tributaria Catalana, si tenim la voluntat de fer-ho.

Que més enllà de la nostra declaració de sobirania fiscal, cal mesurar acuradament quin ha estat el rol del govern de la Generalitat de Catalunya, que tot i rebre aquestes liquidacions amb l’expressa menció d’estar destinades a les necessitats del poble català, ha optat per lliurar els nostres diners a l’Estat espanyol, contribuint així un cop més a l’espoli fiscal de la nostra nació.

Aquest espoli, ja molt greu en sí mateix, el nostre govern l’acompanya amb retallades de tot tipus, als treballadors públics, a la nostra sanitat, a les nostres escoles, o fent pagar als nostres pensionistes una taxa, que a banda d’abusiva, arriba a ser humiliant. Creiem que el nostre govern no respecta la voluntat  del poble, fa bandera del dret a decidir però no ens autoritza a exercir-lo, i en contrapartida ens escanya, ens sanciona i ens manté en la colonització espanyola només per una qüestió d’interessos.

Per tot això fem una crida a la resta de ciutadans que viviu i treballeu a Catalunya: Ha arribat l’hora del compromís, l’hora de posar-se dempeus, si volem un Estat propi cal començar per fer-nos responsables de les nostres obligacions, si desitgem que els nostres impostos reverteixin en la construcció del benestar del nostre poble cal fer un pas endavant, ara és possible, nosaltres ho hem fet i en som testimoni, vosaltres també podeu, és en aquest poder que som sobirans, és aquest poder, que depèn de tots nosaltres, el que ens farà lliures.

Visca Catalunya Lliure

Font: http://catalunyadiuprou.cat/