Manifest Desobeïm

Els pobles tenen uns drets col·lectius que són inalienables i que cap llei pot limitar o liquidar. Aquests drets col·lectius estan per damunt de qualsevol ordenament jurídic o sistema constitucional, i no prescriuen mai. El dret d’autodeterminació és un d’aquests drets col·lectius. El dret d’autodeterminació significa que els pobles tenen dret a decidir constituir-se en […]