Manifest de Catalunya Sí

Vivim uns moments històrics que fa ben pocs anys costava imaginar. Catalunya està fent passos de gegant encaminats a assolir la plena llibertat, cap a un nou país que volem ple de prosperitat, democràcia, justícia i inclusió social. Per defensar el nostre país des de la societat civil, el 2011 es va constituir la plataforma […]