Col·lectiu La Natació Catalana per la Independència

Versió resumida del manifest que es va llegir a l’acte de presentació del 18 de juliol: Tots els sota signants i convocants d’aquest acte, així com molts que no han pogut firmar-lo ni ser-hi presents per evitar que la seva activitat esportiva professional se’n vegi ressentida, tots, en conjunt, part activa i present de la […]