Manifest dels professionals de l’economia de Catalunya

Nosaltres, professionals i acadèmics de l’economia, les finances i l’empresa ens adrecem als ciutadans i ciutadanes de Catalunya i diem: Que Catalunya pateix un dèficit fiscal molt elevat en valor absolut i en relació amb altres casos comparables internacionalment. Els diversos acords sobre el finançament autonòmic no han aconseguit redreçar aquesta situació, que es veu […]